Så er Network Zealand en realitet.

Af Ole Keinicke Christensen, 12. januar 2015
Ny formand blev Projektchef Kim Winther Nielsen fra Carl Stahl A/S

Der var bred tilslutning til oprettelsen af Network Zealand blandt de fremmødte på den stiftende generalforsamling.

Indledningsvis gennemgik formand for styregruppen Kim Winther Nielsen baggrunden og idéerne bag det nye netværk. Herefter var det ordstyrer advokat Lonnie Nielsens tur til at gennemgå de nye vedtægter. Vedtægterne blev godkendt af de fremmødte med marginale justeringer og herefter manglede man reelt kun at vælge en bestyrelse.

Den nye bestyrelsen kom således til at bestå af Projektchef Kim Winther Nielsen (Carl Stahl) (formand), Direktør Ole Keinicke Christensen (Uplevel) (næstformand), Direktør Martin Nielsen (Noret) (kasserer), KeyAccount Manager Kent Ewert (Bekey), Regionsdirektør John Sejling (Danløft), KeyAccount Manager Brian Luplau (Onmiveta) og Salgsdirektør Tonny Gjettermann (Group VH A/S). Suppleanter blev Kontorchef Henriette Fjord Klement (LF Vagt) og KeyAccount Manager Benny Nielsen (Unicom).

Den nye bestyrelse vil inden længe fremlægge et program for netværkets aktiviteter i den kommende tid.