Om Network Zealand

Udfordring og baggrund

Network Zealand blev etableret i 2012 på baggrund af Femern BeltDevelopment’s projekt ’Klar til Nye Muligheder’ under navnet Gruppe 3A.

Netværksgruppen tog oprindeligt udgangspunkt i opgaver omkring service på udstyr samt reparationer og tilpasninger, men rummer i dag en lang række virksomheder med specialer og kompetencer indenfor en bred vifte af fag og brancher.

Formålet med gruppen er at lade medlemsvirksomhederne indgå i et netværk med andre virksomheder på tværs af fagområder og brancher for at få del i de mange store anlægsopgaver i Region Sjælland de kommende år.

Indenfor de næste 10 år vil der blive brugt 140 milliarder på bygge og anlægsopgaver i Østdanmark. Mange entreprenører foretrækker samlede løsninger til de opgaver, som de står overfor at løse, og det er samlede løsninger som de små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland i mange tilfælde ikke har kapacitet til at løse. Det er således formålet med Network Zealand at kunne byde ind på og løfte mange af disse opgaver via konsortier sammensat af netværkets medlemmer.

 

Strategisk grundlag

Network Zealand er en ny form for erhvervsnetværk. I opbygningen af Network Zealand er der lagt stor vægt på ikke at efterligne andre eksisterende erhvervsnetværk. Network Zealand vil bryde med normen og udfordre den måde, man tænker netværk på i Danmark.

Som medlem af Network Zealand forpligter man sig til at ville samarbejde med andre medlemsvirksomheder om bud på delentrepriser i forbindelse med Femern Bælt Tunnelen og andre anlægsprojekter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Hovedformålet er at udnytte kompetencer og ressourcer på tværs af de enkelte medlemsvirksomheder for derved at skabe konsortier, der kan byde på opgaver samt levere en kvalitet og volumen, der overgår den enkelte medlemsvirksomheds formåen.

Network Zealand er en erhvervsdrevet netværksorganisation og ledes af en bestyrelse, der fungerer som medlemmernes talerør og beslutningsorgan. Bestyrelsen planlægger netværksmøder og arrangementer og forestår kontakten andre konsortier og eksterne samarbejdspartnere. Bestyrelsen vælges blandt netværkets medlemmer og er frivillig. Bestyrelsen har ikke en forretningsmæssig forpligtelse eller ansvar overfor medlemsvirksomheder eller eksterne samarbejdspartnere.

Mission

Network Zealand er skabt med udgangspunkt i Femern Bælt projektet med det formål at sikre at flest mulige underentrepriser i forbindelse med projektet tilfalder lokale virksomheder fra hele Region Sjælland. Dette sker for at

  • Sikre at netværkets virksomheder opnår størst mulig effekt af investeringer i regionale anlægsprojekter
  • Skabe vækst og værdi for medlemsvirksomhederne
  • Skabe nye arbejdspladser i regionen
  • Give medlemsvirksomhederne mulighed for at byde på større opgaver i form af konsortier
  • Skabe et forum for udveksling af erfaring og vidensdeling for medlemsvirksomhederne
  • Skabe mulighed for forretning mellem medlemsvirksomhederne

Vision

Network Zealand vil være Danmarks stærkeste netværk for virksomheder, der ønsker at samarbejde omkring større opgaver.

Network Zealand drives i på nuværende tidspunkt i samarbejde med Fonden Femern Belt Development og giver medlemsvirksomhederne mulighed for at udveksle erfaringer og finde sammen på tværs af faggrupper og brancher i løsningen af opgaver. Network Zealands fornemste opgave er således at fungere som katalysator for medlemsvirksomhedernes samarbejde omkring opgaver i form af konsortier, der går sammen om at byde på større opgaver.

 

   

Værdier

Skabe vækst og værdi

Network Zealand vil skabe vækst og værdi for sine medlemsvirksomheder og det omkringliggende samfund. Ud fra devisen ’sammen kan vi løfte mere’ vil vi indgå i konsortier, der byder på opgaver sammen og øger porteføljen af potentielle opgaver og dermed muligheden for større vækst og indtjening i den enkelte medlemsvirksomhed.

Se muligheder

Network Zealand vil være proaktiv i forhold til at opsøge opgaver, der er relevante for medlemmerne. Vi er i dialog med offentlige og private udbydere og afsøger løbende de muligheder, som er til stede lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Udfordre vanetænkning

Network Zealand vil udfordre sine medlemmer og det omkringliggende samfund, når det kommer til måden at være erhvervsnetværk på. I Network Zealand er vi ikke bange for at dele erfaringer og viden. Vi betragter i udgangspunktet Network Zealand som et konsortium, der i fællesskab kan påtage sig opgaver, på tværs af brancher og fagskel.