Strategiplan 2015-2016

Denne strategiplan præsenterer de overordnede strategiske mål for Network Zealand. Strategisk elasticitet sikres i henhold til denne strategiplan ved løbende at bringe de strategiske målsætninger i spil over for Network Zealands medlemmer. På den måde sikres en løbende kvalitetssikring af målsætningerne, og af hvordan Network Zealand kan realisere dem.

Strategiske mål

 

1. Network Zealand er en selvkørende og uafhængig netværksorganisation i 2015

Det er Network Zealands overordnede strategiske målsætning at blive en selvkørende og uafhængig netværksorganisation, når samarbejdet med Fonden Femern Belt Development ophører ved udgangen af marts 2015.

De strategiske delmål for Network Zealand er derfor:

 • Network Zealand fremstår i offentligheden som et stærkt og betydningsfuldt erhvervsnetværk på både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau
 • Network Zealand dokumenterer, at vi er kvalificerede til at indgå i konsortier, der kan byde på større opgaver
 • Network Zealands medlemsvirksomheder indgår i et sammenhængende netværk, der udnytter de synergieffekter, som eksisterer på tværs af medlemsvirksomhederne

 

2. Network Zealand er et erhvervsnetværk, der arbejder tæt sammen om løsningen af større opgaver og udbud

Vi skaber en naturlig sammenhængskraft mellem medlemsvirksomhederne både som aftager og leverandør.

Derfor er det Network Zealands ambition at medlemsvirksomhederne har et tæt samarbejde omkring relevante opgaver. Samtidig er vores døre åbne for omverdenen, og vi samarbejder gerne med andre erhvervsnetværk og inviterer eksterne virksomheder indenfor. I gensidig dialog kan vi løbende udvikle vores kompetencer og sikre, at vi som netværk og individuelle medelmsvirksomheder lever op til de krav, der stilles fra udbyders side. De strategiske delmål for Network Zealand er derfor:

 • Vi er Femern Bælt Tunnellens fortrukne samarbejdspartner, når det gælder del- og underentrepriser
 • Vi løser opgaver i høj kvalitet i forhold til kundens behov
 • Vi er den naturlige, attraktive og fleksible samarbejdspartner for Femern Bælt Tunnelen og andre offentlige udbud
 • Vi indgår i samarbejder med andre erhvervsnetværk og er åbne for samarbejde med eksterne virksomheder

 

3. Network Zealand er et attraktivt netværk for små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland

Network Zealand er et netværk for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at indgå i bindende samarbejder (konsortier) omkring større primært bygge og anlægsopgaver i forbindelse med Femern Bælt Tunnelen og andre større udbud lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vores primære opgave er ikke at udføre småopgaver for hinanden, men for at indgå i forpligtende samarbejder omkring større opgaver. Som medlemsvirksomhed har man derfor mulighed for både at søge partnere til potentielle opgaver eller indgå i eksisterende partnerskaber/konsortier. Network Zealand faciliterer dette via netværksmøder for medlemsvirksomhederne eller som ’one point of entry’ for eksterne udbydere.

De strategiske delmål for Network Zealand er derfor:

 • Løbende netværksmøder for medlemsvirksomhederne
 • Fagligt input fra eksterne eksperter, offentlige myndigheder, offentlige udbydere mv.
 • Mulighed for at møde hovedentreprenører på større anlægsopgaver
 • ’One point of entry’ for hovedentreprenører, der ønsker at få kontakt til netværksgruppen/ medlemsvirksomhederne

 

4. Network Zealand giver sine medlemmer muligheden for at agere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

Network Zealand støtter sine medlemmer i at indgå aftaler om opgaver både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Vi har en international profil og er orienteret mod hele den verden vi agerer i. For mange medlemsvirksomheder er dagligdagen ikke bestemt af den danske landegrænse, men af de relevante markeder og behovet for innovativ udvikling inden for det enkelte virksomheds fagområde. Derfor arbejder vi på at kunne støtte op om medlemsvirksomhederne uanset om de ønsker at arbejde lokalt eller internationalt.

De strategiske delmål for Network Zealand er derfor:

 • At promovere Network Zealand om et stærkt erhvervsnetværk og en professionel samarbejdspartner for virksomheder og udbydere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
 • At arbejde for kontakten til virksomheder og netværk udenfor vores egen region både nationalt og internationalt
 • At formidle information og kontakt til rådgivere eller eksterne virksomheder med viden om at arbejde internationalt