NyhederTættere samarbejde mellem netværkene omkring Femern Bælt-projektet

Af Network Zealand, 21. december 2016
De lokale netværk omkring Femern Bælt indgår i tættere samarbejde

Om knap to måneder passerer Femern Bælt projektet en vigtig milepæl. Den 15. februar afleverer Femern A/S sin besvarelse af de indsigelser, der er kommet ind i den anden høringsfase, som godkendelses-myndighederne i Kiel gennemførte i sommer. Vi kan dermed forhåbentligt snart se frem til, at den tyske godkendelse kommer i mål.

Network Zealand har i dette efterår indledt et tættere samarbejde med Business Lolland-Falster og de øvrige Femern Bælt-netværk på Lolland-Falster og Sydsjælland, FB Suppliers, Femern Service Partners (FESPA) og Femern Business Park. Samarbejdet består i at dele viden omkring dels Femern Belt projektet, dels de øvrige anlægsprojekter som Storstrømsbroen, Jernbanen Ringsted-Rødby og Kriegers Flak.

Målet med samarbejdet er at styrke den lokale involvering og indtjening i anlægsprojekterne ved i fællesskab at påvirke konsortier, relevante underleverandører og øvrige organisationer. Derved forsøger vi så at sige at gøre kagen større, så der er flere lokale opgaver at deles - eller kæmpe - om.

Lige nu arbejdes der på at få et arrangement stablet på benene først på året, hvor vi møder vores nye transportminister Ole Birk Olesen, (LA). I løbet af 2017 vil vi sørge for løbende information og involvering fra det nye samarbejde mellem Femern-netværkene, bl.a. via et fælles aktivitetsudvalg.

Et projekt som Femern Bælt byggeriet vil altid møde udfordringer og kritik, men med de faktuelle briller på er det svært at se meget andet end positivt på Femern Bælt byggeriet. I samarbejdet med Business Lolland-Falster vil vi gøre vores til at minde de relevante myndigheder om vigtigheden af dette projekt, ikke blot for vores virksomheder og landsdel, men for hele Danmark.