AktiviteterGeneralforsamling 2016

Network Zealands ordinære generalforsamling 2016 afholdes torsdag d. 10. marts i Holeby.

Program:

14:00  Velkomst

14:10 Ordinær generalforsamling

    Dagsorden:

    1. Valg af dirigent

    2. Bestyrelsens beretning

    3. Regnskab fra det forløbne år til godkendelse

    4. Budget til orientering

    5. Behandling af indkomne forslag

    6. Fastsættelse af kontingent

    7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    8. Valg af eksterne observatører

    9. Valg af revisor og suppleant

  10. Eventuelt

15:30  Orientering om forskningsprojektet med Roskilde Universitet

16:00 Tak for i dag