AktiviteterGeneralforsamling 2017

Network Zealands ordinære generalforsamling 2017 afholdes onsdag d. 22. marts hos Uplevel, Huginsvej 17 i Ringsted.

BEMÆRK NYT TIDSPUNKT!

Program:

10:00  Velkomst

10:10 Ordinær generalforsamling

    Dagsorden:
    1. Valg af dirigent
    2. Bestyrelsens beretning
    3. Regnskab fra det forløbne år til godkendelse
    4. Budget til orientering
    5. Behandling af indkomne forslag
    6. Fastsættelse af kontingent
    7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    8. Valg af eksterne observatører
    9. Valg af revisor og suppleant
  10. Eventuelt

13:00 Tak for i dag